София, бул. Цариградско шосе 133 Подробни контакти
БилидингМар
Разширение на складова база на МАРТИНА МАКС през 2021г
Разширение на складова база на МАРТИНА МАКС през 2021г

Билдинг Мар е главен изпълнител.
Обектът вклюва изпълнение на: метална носеща конструкция, стенни термопанели , вертикална планировка, инженерна инфраструктура.

Последни проекти:
© 2024 БилдингМАР ЕООД. Всички права запазени.