София, бул. Цариградско шосе 133 Подробни контакти
БилидингМар
БИЛДИНГ МАР ЕООД е строителна компания, изпълняваща обекти във всички сфери на строителството – обществено, жилищно и промишлено.
БИЛДИНГ МАР ЕООД е строителна компания, изпълняваща обекти във всички сфери на строителството – обществено, жилищно и промишлено.

Разполагаме с опитно проектантско звено и извършваме проектиране на сгради и съоръжения, както и комплексна инженерингова услуга.
БИЛДИНГ МАР ЕООД е регистрирана в Централен професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България.
От създаването си досега сме изпълнили редица обекти с високо качество и в договорените срокове, за което свидетелстват и приложените към всеки обект референции.
БИЛДИНГ МАР ЕООД притежава небходимите машини, инвентари и съоръжения за извършване на строителната дейност.
В БИЛДИНГ МАР ЕООД работят опитни инженерни кадри с богат опит в строителството, с повишени изисквания към качеството на крайния строителен продукт.
На трудов договор са назначени добре подготвени и квалифицирани работници, които осигуряват изпълнението на поетите проекти.
Всичко изброено дотук ни дава самочувствието и увереността да заявим, че имаме необходимите ресурси и възможности за успешно завършване на обекти, с отлично качество и в договорените срокове.

Последни проекти:
© 2024 БилдингМАР ЕООД. Всички права запазени.