Author Archives for buildingbademko

Саниране и реконструкция на бивш бетонов възел и превръщането му в автосервиз

December 4, 2016 8:29 pm Published by Leave your thoughts

Обектът представлява изпълнение на цялостен демонтаж на покривна конструкция, изпълнение на нова метална конструкция за покрива, саниране на фасадите, изпълнение…