София, бул. Цариградско шосе 133 Подробни контакти
БилидингМар
Проектиране и изпълнение на вътрешни улици и паркинги с канализационна мрежа
Проектиране и изпълнение на вътрешни улици и паркинги с канализационна мрежа

Извършено бе проектиране на улиците и паркингите и подземната инфраструкура, съгласно действащите норми в страната и бяха изпълнени комплексно работите включващи канализационна мрежа , асфлатови настилки, бетонов паваж, бариери и др.

Последни проекти:
© 2024 БилдингМАР ЕООД. Всички права запазени.